sobre mi…

 
 

El meu nom és Mercè Cazes Gual. Aquí trobaràs algunes dades concretes de la meva formació i de la meva experiència. 

FORMACIÓ:

–   Educadora de Massatge Infantil titolada per l’Associació Internacional de Massatge Infantil (IAIM).

– Curs de Psicologia Evolutiva, impartit per la Dra. Carmenza Rocha de Muñoz al centre Nestinar de Barcelona.

–  Curs de Psicologia: Anàlisi Transaccional impartit per Mercè Aubert.

– Curs de Psicologia: Anàlisi Transaccional en relació als centres energètics, impartit per l’analista transaccional Mercè Aubert.

–  Seminari de Psicologia Evolutiva: El nen de 0 a 3 anys. Sistema Waldorf.

– Seminari de Psicologia Evolutiva: Psicologia pre i perinatal, impartit per un dels pioners en aquesta especialitat als Estats Units, el Dr. Chamberlain. 

– EFT Practitioner (Tècnica d’alliberament emocional)

– Facilitadora PSYCH-K® (Tècnica d’alliberament de creences limitadores)

– Facilitadora Curació Quàntica i codis de curació (Tècniques d’alliberament de dolor  fisic i emocional)

– Creadora i Facilitadora de la tècnica d’alliberament energètic TASI o Teràpia Avançada de Salut Integral.

I també en l’ambit creatiu, dintre del món de la pintura, la ceràmica i el disseny d’estampats.

EXPERIÈNCIA:

– Des del gener de l’any 2000 com a Educadora-Formadora per compte propi, impartint cursos per a pares i mares amb els seus nadons.

Centres: Centro de Preparación al parto Marcela Mas, Centro de Terapias Armonía, Centre Etnic, Escola Happy Yoga, Centre Cívic Casa Sagnier, Centre Cívic Vil.la Florida, Espai Putget,  Sala Ninablau, a domicili, etc. I a algunes biblioteques de Catalunya com a tallerista dins del projecte “Nascuts per llegir”.

Resultats: Durant aquests anys, molts pares i mares han après  a fer massatge als seus nadons, aconseguint alliberar als nens de còlics, estrés i malestars, i aconseguint crear o enfortir el vincle amb els seus fills, potenciant el respecte i la comprensió mutues. Molts pares i mares han après també coses tan importants com quines eren les respostes més apropiades, depenent del tipus de plor, i això, en alguns casos, ha canviat la forma de relacionar-se amb el nadó. Amb tot el que han après, molts pares i mares han pogut sentir-se més segurs en el seu nou rol, i això els ha permès gaudir molt més d’uns moments preciosos amb el seu fill@. 

–  A l’any 2004, 3 mesos a Ghana (Africa) ensenyant Massatge Infantil a cuidadores en orfenats i hospitals, per compte de la ONG Orphanage Africa.

Resultats: A Ghana, molts nens orfes van començar a rebre massatges de forma habitual, i els resultats van ser clars i inmediats, sobretot a nivell inmunològic i animic, aconseguint inclús, que un nen de 5 anys, que no havia estat mai estimulat,  comencés a caminar.

Per les noticies que m’arriben, encara a dia d’avuí, en alguns centres segueixen practicant els massatges.

En aquest apartat, com a resultat,  també he de recalcar tot el que m’ha aportat a mi, a nivell personal i professional, tant en la meva manera de fer com en oportunitats que m’han sorgit pel fet d’haver viscut aquesta experiència i que m’han proporcionat grans satisfaccions: conferències (Asamblea Nacional de Massatge Infantil), alguna exposició (Congrés Internacional de Massatge Infantil), algun escrit: Carta als meus nens (publicat a Internet per Orphanage Africa, publicat al Butlletí Nacional de Massatge Infantil, al Butlletí de l’Associació Alemanya de Massatge Infantil, i al Butlletí de l’Associació Internacional de Massatge Infantil, editat a Bèlgica), i moltes altres satisfaccions, que sens dubte estan per venir, totes elles afegides a les principals i inoblidables, que me les van donar, i moltes, els meus nens africans. A “Els meus tresors” pots llegir la carta que els vaig escriure uns dies després d’haver tornat a casa.  

–  Altres experiències:

* 2 anys com a monitora, amb nens de entre 3 i 6 anys A l’Escola Santa Anna fa alguns anys, i més recentment a l’Escola Pau Vila i a l’Escola Suissa , totes elles a Barcelona.

* 1 any com a voluntaria al casal infantil L’hora de Déu, al barri del Raval de Barcelona, amb nens de 3 anys en endavant.

* Desde que tenia 16 anys, alternativament, cangurs a nens desde 3 mesos fins a 5 anys.

* 2 anys acompanyant a un meravellós “nen” de 86 anys, amb demència senil, i tractant també amb tots els seus companys afectats de la mateixa malaltia o d’Alzheimer.

Tots aquests anys treballats amb nens o amb els que en certa forma tornen a ser nens , tota la formació rebuda i la meva trajectòria de vida van generar els Tallers de Benestar, dedicats al nen@ que hi ha en cada adult, sovint una mica oblidat, sovint reprimit…

Aquests tallers, quan van començar al setembre de l’any 2005, eren només en format de grup. Més tard s’hi van afegir de manera natural les sessions particulars.

ACTUALMENT, creo productes amb CONSCIÈNCIA i per al BENESTAR, i imparteixo: Cursos de Massatge Infantil per a grups i particulars, tallers Massatges, Carícies i Petites Delícies, tallers grupals i sessions individuals  de Benestar Emocional i sessions de TASI, Teràpia Avançada de Salut Integral.

Autora de Masaje Infantil. Amor a Mano. OK Records.

Autora de Massatges i Cançons, Carícies i Petons i de la seva versió en castellà Masajes y Canciones, Besitos y Achuchones. Brisa Records

 

Mi nombre es Mercè Cazes Gual. Aqui vas a encontrar algunos datos concretos de mi formación y de mi experiencia.

FORMACIÓN:

– Educadora de Masaje Infantil titulada por la Asociación Internacional de Masaje Infantil (IAIM).

–  Curso de Psicología Evolutiva, impartido per la Dra. Carmenza Rocha de Muñoz en el Centro Nestinar de Barcelona.

–  Curso de Psicología: Análisis Transaccional,  impartido por Mercè Aubert.

–  Curso de Psicología: Análisis Transaccional en relación a los centros energéticos, impartido por la analista transaccional Mercè Aubert.

–      Seminario de Psicología Evolutiva: El niño de 0 a 3 años. Sistema Waldorf.

– Seminario de Psicología Evolutiva: Psicología pre i perinatal, impartido por  el Dr. David Chamberlain, pionero en esta especialidad en los Estados Unidos. 

–  EFT Practitioner (Técnica de liberación emocional)

–  Facilitadora PSYCH-K® (Técnica de liberación de creencias limitadoras)

–  Facilitadora Curación Cuántica y Códigos de Curación (Técnicas de liberación de dolor físico y emocional)

– Creadora y Facilitadora de la técnica de liberación energética TASI o Terapia Avanzada de Salud Integral.

Y también en el ámbito creativo dentro del mundo de la pintura, la cerámica y el diseño de estampados.

EXPERIENCIA:

– Desde enero del año 2000, como Educadora-Formadora por cuenta propia, impartiendo cursos para padres y madres con sus bebés de 21 días de edad en adelante.

Centros: Centro de Preparación al parto Marcela Mas, Centro de Terapias Armonía, Centro Etnic, Escuela Happy Yoga, Centre Cívic Casa Sagnier, Centre Cívic Vil.la Florida, Espai Putget , Sala Ninablau, a domicilio, etc. Y en algunas bibliotecas de Catalunya como tallerista dentro del proyecto “Nascuts per llegir”.

Resultados: Durante estos años, muchos padres y madres han aprendido a hacer masaje a sus bebés, consiguiendo liberar a los niños de cólicos, estrés y malestares, y consiguiendo reforzar y/o afianzar el vínculo con su hij@, potenciando el respeto y la comprensión mutuas. Muchos padres y madres han aprendido también cosas tan importantes como cuales eran las respuestas más apropiadas, dependiendo del tipo de llanto, y ello, en algunos casos, ha cambiado la forma de relacionarse con el bebé. Con todo lo que han aprendido, muchos padres y madres han logrado sentirse mucho más seguros en su nuevo rol, lo cual les ha permitido disfrutar mucho más tantos momentos preciosos con su hij@. 

–  En el 2004, 3 meses en Ghana (Africa) enseñando Masaje Infantil a cuidadoras de orfanatos y hospitales, por cuenta de la ONG Orphanage Africa.

Resultados: En Ghana, muchos niños huérfanos empezaron a recibir masajes de forma habitual, y los resultados fueron claros e inmediatos, sobretodo a nivel inmunológico, consiguiendo incluso, que un niño de 5 años que no había sido nunca estimulado, empezase a andar.

Por las noticias que me llegan, todavía a día de hoy, en algunos centros siguen practicando el masaje.

En este apartado, como resultado,  también debo recalcar todo lo que  me ha aportado a mi, a nivel personal y profesional, tanto en mi forma de actuar como en oportunidades que han surgido a raíz de haber vivido esta experiencia y que me han proporcionado grandes satisfacciones: conferencias (Asamblea Nacional de Masaje Infantil), alguna exposición (Congreso Internacional de Masaje Infantil), algún escrito: Carta als mis niños (publicado en Internet por Orphanage Africa , publicado en el Boletín Nacional de Masaje Infantil, en el Boletín de la Asociación Alemana de Masaje Infantil, y el el Boletín de la Asociación Internacional de Masaje Infantil, editado en Bélgica), y muchas otras satisfacciones que, sin duda están por venir, todas ellas añadidas a las principales e inolvidables que me las dieron, y muchas, mis niños africanos. En “Els meus tresors” puedes leer la carta que les escribí unos días después de haber regresado a casa.  

–      Otras experiencias:

* 2 años como monitora, con niños de entre 3 i 6 años. En la Escuela Santa Anna hace años, y más recientemente en la Escuela Pau Vila y el la Escuela Suiza, todas ellas en Barcelona.

* 1 año como voluntaria en el Casal Infantil L’hora de Déu, en el barrio del Raval de Barcelona, con niños de 3 años en adelante.

* Desde que tenia 16 años, alternativamente, canguros a niños desde 3 meses hasta 5 años.

* 2 años acompañando a un maravilloso “niño” de 86 años, con demencia senil, y tratando también con todos sus compañeros afectados de la misma enfermedad o de Alzheimer. 

Todos estos años trabajados con niños o con los que, en cierta forma, vuelven a ser niños, toda la formación recibida y mi trayectoria de vida, generaron los Talleres de Bienestar, dedicados al niñ@ que hay en cada adulto, a menudo un poco olvidado, a menudo reprimido…

Estos talleres, cuando empezaron, en septiembre del 2005, eran solo en formato de grupo. Posteriormente se añadieron de forma natural las sesiones particulares.

ACTUALMENTE, creo productos con CONSCIENCIA y para el BIENESTAR, e imparto: Cursos de Masaje Infantil grupales y individuales, talleres Masajes, Caricias y Pequeñas Delícias , talleres grupales y sesiones individuales de Bienestar Emocional y sesiones de TASI o Terapia Avanzada de Salud Integral.

Autora de Masaje Infantil. Amor a Mano, de OK Records.

Autora de Massatges i Cançons, Carícies i Petons y de su versión en español Masajes y Canciones, Besitos y Achuchones. Brisa Records.

Anuncis